ELEVADORS MAGNÈTICS

electropermanents

SÈRIE EP - modular

Els elevadors magnètics MAGTER sèrie EP-modular són una combinació de mòduls d'elevadors magnètics electropermanents EP + travessers. Els elevadors magnètics EP es basen en la tecnologia del magnetisme electropermanent. Aquests aparells només utilitzen energia en el moment de la imantació i desimantació. Durant el temps de treball no consumeixen energia.

Avantatges:

  • Separació segura de xapes en piles a partir de 5 mm de gruix.
  • L'elevació inicial es produeix al 70% i l'elevació final es produeix al 100% (s'indica mitjançant un dispositiu d'advertència visual i acústica).
  • Un dispositiu de seguretat addicional evita que la càrrega caigui accidentalment.
  • Control magnètic de baix consum d'energia mitjançant la preselecció del gruix de xapa, que determina el nivell de força d'amarratge.
  • Selecció doperació automàtica amb control remot.
  • Baix manteniment

Característiques i opcions:

  • La magnetització i desmagnetització de cadascun dels mòduls MP es realitza automàticament.
  • Possibilitat d'activar els mòduls MP per separat.
  • En cas de xapes irregulars cadascun dels mòduls EP es pot equipar amb molles d'anivellament.
  • Integració de les cèl·lules de mesura de càrrega i sensors de flux magnètic.

ESPECIFICACIONS EQUIP ELEVACIÓ MAGNÈTIC:

Tipus de material:
Qualitat del material:
Estat superficial:
Ambient de treball:
Alimentació:
Enrollador:

DADES CLIENT:

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari